Meny

 

Valgmøte på Batteriet – med hjerte for de fattige?

– Jeg ønsker meg en politikk som er kunnskapsbasert og ikke basert på myter om fattigdom.

Publisert dato:  31.08.2011

Johanna Engen i Velferdsalliansen mener at bomiljøet i kommunale gårder i Oslo utfordrer ideen om at bolig er et fundament for trygghet. - Det er en skam at vi må bo under slike forhold.Johanna Engen i Velferdsalliansen innledet paneldebatten på Batteriet onsdag med å gi et bilde av fattigdommens konsekvenser.

– Fattigdom er et angrep på verdigheten. Smulene vi får er større enn i andre deler av verden, men fattigdommen i Norge hindrer deltagelse og er ekskluderende i natur. Fattigdommen devaluerer mennesket, resulterer i mer sykdom og tidligere død. Fattigdommen frarøver barndommen og isolerer individet. Vi ekskluderes i fra kultur- og samfunnslivet, og vi har ingen makt bak kravene!

Engen mener at fattigdomsproblemet blir møtt med kunnskapsløshet i fra politikernes side.  
 
Ønsker vi et almissesamfunn eller et humant velferdssamfunn? Jeg ønsker meg en politikk som er kunnskapsbasert og ikke basert på myter om fattigdom! Har dere hjerte for de fattige i Oslo?

Arbeid og bolig

Det var bred enighet om at utdanning, arbeid og bolig var et viktig virkemiddel for å imøtekomme fattigdommen blant deltagerne i det politiske panelet, samtidig som de skiftevis avkreftet myter knyttet opp mot fattigdom. Marianne Borgen (SV) mente blant annet at det er en myte at alle kan hvis de vil.

 – Mange mennesker har ressurser og vilje, men slipper ikke inn på arbeidsmarkedet. Oslo er i en særstilling, der forskjeller mellom rik og fattig øker mest. Vi har et ansvar som politikere, spesielt i forhold til barnefattigdom, og dette er det tverrpolitisk enighet om. Vi kan pakke sammen og dra hjem dersom vi ikke får til dette. Vi har hjerte for de fattige, men har vi handlekraft? Jeg tror at hvis vi har sterk nok vilje, får vi evne til å endre, sa Borgen.

Sammensatt

Sosialbyråd Anniken Hauglie (H) presiserte at fattigdom ikke er et bevilgningsspørsmål.

– Vi politikere har et oppriktig ønske om å løse problemet, men fattigdom er sammensatt. Hvis økte bevilgninger hadde vært løsningen, så ville vi selvfølgelig ha gjort dette. Det viktigste er å løfte de som er nederst, og å sikre et grunnlag for de som ikke er i stand til det selv, sa Hauglie.

Johanna Engen mente at politikeren i større grad må involvere de berørte i kampen mot fattigdom.

– Jeg vil tro på politikerne og at de har et hjerte for de fattige, men har de mot og vilje til å handle? Dere må involvere brukerne; ingenting om oss, uten oss, er for oss!

Les Fattigfolk utfordret politikerne

Sosialsatser

Debattleder Nina Hanssen, LO-media, utfordret politikerne i panelet til å svare ja eller nei på ulike spørsmål.

Ingen av de åtte politikerne syntes at sosialhjelpen i Oslo er høy nok. Alle svarte også nei på spørsmål om de trodde at fattigfolk heller snylter på offentlige ytelser framfor å jobbe. Derimot var det bare representanten i fra Rødt som mente at sosialhjelpen skulle økes til SIFO-nivået (Statens institutt for forbruksforskning har et estimat for forbruksutgifter som er 40 prosent høyere enn livsoppholdssatsen hos Nav).

Les også: Fattigdom på dagsorden 

Valgmøte om fattigdom - Batteriet from Kirkens Bymisjon on Vimeo.