Gateentreprenørene

 

Gateentreprenørene er et prosjekt i regi av Kirkens Bymisjon Arendal, Arendal kommune og NAV. Prosjektet skal utvikle produkter og tjenester i tråd med ideene for sosialt entreprenørskap. Sosiale entreprenører oppstår både i privat, offentlig og frivillig sektor. En sosial entreprenør kan defineres som en som har en innovativ løsning på et samfunnsproblem og evner å iverksette løsninger som både har en positiv samfunnseffekt og er økonomisk bærekraftige.

I forbindelse med prosjektet «Gateentreprenørene» ønsker vi å skape en faglig og sosial møteplass hvor barrierer brytes, hvor gode samtaler og nye løsninger oppstår i møte mellom arbeidsledige, næringslivseiere, offentlige ansatte og frivillige. Vi ønsker å skape et spennende og innovativt inkubatormiljø for mennesker som av ulike årsaker står utenfor jobb eller skole.

Vi ønsker å skape et veksthus for kreative og annerledes ideer som gir nye muligheter for de som står utenfor jobb eller skole. Om målet med flere i arbeid og færre i trygd skal oppfylles, må mennesker fra ulike miljøer møtes. En nøytral møteplass hvor det er lov å tenke nytt, hvor man sammen skaper de nye og innovative ideene. Et sted hvor folk ikke settes i bås eller føler seg stigmatisert, et sted hvor barrierene brytes og nye ideer og løsninger blir skapt.

Blant mennesker som ikke befinner seg i arbeid finnes det kompetanse, erfaring, nytenkning og kreativitet. Ved å ta disse ressursene i bruk kan både enkeltmenneske, bedriftene og samfunnet oppleve en gevinst. Vi tror at man ved å gi arbeidsledige annerkjennelse for deres kompetanse, samtidig som vi gir de tilgang til vekstarenaer åpner opp for nye muligheter i arbeidslivet. Men, da må møteplassene skapes, næringslivsledere, offentlige ansatte og gründere må møte folk som har falt ut av arbeidslivet. Lytte til deres historier, se mennesker bak historien og ha viljen til sammen å åpne nye dører. De fleste bedrifter er opptatt av høyere avkastning enn konkurrentene, sosialt entreprenørskap kan være en løsning til å gi bedriften en ekstra dimensjon.
Ved og sammen skape vekstarenaer og læringslaboratorier kan vi sammen skape nye løsninger for de nye arbeidsplassene som må skapes i fremtiden.

Gateentreprenørene utvikler følgende prosjekter:

 

Utsalg på Torvet

Aktiviteter og utsalg

I første etasje på bymisjonssenteret på Torvet 2, holder en del av deltakerne fra Gateentreprenørene på med juicing, saftproduksjon og produksjon av diverse møtemat. Dyrk-deltakerne produserer også chutney og syltetøy. Vi er i ferd med å etablere en butikk der det vil forekomme salg av våre selvproduserte varer. Den var åpen i november og desember, men da fjorårets produkter er utsolgt, må vi vente på en gjenåpning til nye salgsprodukter er på plass. I sommerhalvåret vil vi også selge egenproduserte frukt, grønnsaker og urter i egne salgsboder på Torvet.