Vil du bli frivillig i Kirkens Bymisjon?

Som frivillig i Kirkens Bymisjon kan du blant annet være besøksvenn (SE VIDEO OVER).

Vi ønsker deg som frivillig i Kirkens Bymisjon! 

Kirkens Bymisjons frivillige medarbeidere utgjør en uvurderlig ressurs. På landsbasis er det omlag 4000 frivillige tilknyttet organisasjonen. Mange undertegner en kontrakt og får faglig opplæring etter behov, andre deltar i mer uformelt dugnadsarbeid. 

  • Som frivillig i Kirkens Bymisjon kan du bidra innenfor et variert spekter av oppgaver.
  • Vi har bruk for deg enten du ønsker å bruke mye eller litt tid, om du vil bruke din formell fagkompetanse eller om du vil lære noe nytt.

Frivillig innsats gir erfaringer som kan endre oppfatningen av våre medmennesker - og oss selv! 

Ta kontakt med oss i byen der du bor - eller i byen nærmest deg!